Historia


En bild tagen från Koön mot Marstrand, med fästningen i mitten. Fotot är taget under sent 1800-tal.

Varvet Ringens Varv i Marstrand har en anrik historia som stäcker sig tillbaka till mitten av 1800-talet. 1867 flyttade smeden Peter Andersson med sin hustru Anna-Britt och sönerna August och Janne, från Skärhamn till Marstrand. Skeppsbyggmästare August grundar senare Ringens Varv 1887, vilket därmed gör varvet till ett av de äldsta träfiskebåtsvarven i Bohuslän. Peter och August byggde där ett boningshus vilket finns kvar än idag.


Två hantverkare jobbar med att bygga skrovet på en fiskebåt, byggd på Ringens Varv.

August Andersson började bygga öppna eller halvdäckade båtar här i mindre skala år 1887. Fiskeutställningen år 1904 blir avgörande för genomslaget av motordrivna fiskebåtar, vilket gör att varvet började bygga däckade fiskefartyg. Med genombrotten förändrades även sättet att bygga skroven. Från att tidigare används sig av klinkbyggda skrov, byggs nu istället båtar kvarellbyggda båtar. Den första kvarellbyggda båten sjösattes år 1906.

Historien fortsatte och August söner Karl, Patrik och Alfred engagerade sig i företaget, men efter Augusts död 1924 tog Patrik, som den mest drivande, över. Under dennes tid expanderades varvsplanen genom utfyllnad längs den västra strandlinjen. Detta möjliggjorde att två 50-55fots fiskebåtar kunde byggas samtidigt. Vid slutet av 1930-talet sysselsattes mellan 12-15 man, och varvet producerade ca 6-7 båtar per år.


Foto på fiskebåten Asta, en av de sista båtarna byggd på Ringens Varv.

År 1944 blev Ringens Varv medlem i föreningen Sveriges Mindre Varv. Verkstaden moderniserades, maskinparken utrustades med bandsåg och rikthyvel. Historien fortsatte och i samband med stora beställningar av fiskefartyg från Island införskaffade man diverse elektriska handverktyg såsom borrmaskiner och elektriska handhyvlar. Islänningarna hade som krav att båtarna skulle byggas under tak, varför man lät uppföra en skrov hall under hösten 1944. Skrovhallen var 25×13 meter och ritades av arkitekten SAR Anders Funkquist i Göteborg, under ledning av Jean Dahlström som köpte varvet tillsammans med Ingvar Andersson år 1950.


Fotografi av fiskebåt med Ringens Varvs produktionshallar i bakgrunden. Bilden är tagen på 1950-tal.

År 1949 avled Patrik. Alfred som var barnlös ville inte driva rörelsen vidare ensam, utan sålde till Jean Dahlström och Ingvar Andersson 1950 för 120 000kr.

1950- och 60-talet var en hektiskt period med många nybyggen. År 1960 löser Jean ut Ingvar och driver varvet vidare. 1965 upphörde dock nybyggnationerna och verksamheten inriktades på reparationer.

År 1973 såldes Ringens Varv till Volvo Penta som lät riva samtliga byggnader på varvsområdet. De byggde upp ett nytt varv med byggnader anpassade för fritidsbåtar. Under största delen av 1980- och 90-talet ägdes varvet av Karin och Uno Larsson med söner.


Plimsoll-märket på färjan "Spårvagnen".

Sedan 2001 ägs Ringens Varv av Peter och Pernilla Lind. Idag är Ringens Varv ett reparationsvarv för framförallt fritidsbåtar. Men utvecklingen fortsatte för fullt.I oktober 2008 står en 1800 kvm varmhall färdig, längs länsväg 168 påväg till Marstrand.

Under åren 2011-2012 fortsatte utvecklingen för en mer hållbar varvsverksamhet. 2011 installerades en ny Roodberg Static Power Crane Hydro, med en lyftkapacitet på 40 ton.

Den 6 september 2012 inviger kommunalrådets Anders Holmensköld varvets nya spolplatta och sugstation med steg 1- och steg 2-rening. Varvet hade nu kommunens första spolplattsanläggning.


Bild på Ringens Varv 2016 i svartvit.

År 2012 firar varvet 125-årsjubileum och marinans bryggor byts ut.

Under slutet på 2013 uppförs ytterligare en varmhall på 1800 kvm intill den första från 2008.